Svet-Stranek.cz
osobní stránka
VÝTVARKA

VÝVĚSKA VÝTVARKY:osobní stránka

VÝVĚSKA VÝTVARKY

Výtvarka: kresba, malba, grafika, modelování/keramika, kombinované techniky, fotografie, prostorová a akční tvorba, dějiny umění, návštěva muzeí a galerií, odborné výjezdy za kulturou

Pedagog: Mgr. Andrea Vašíčková
Kontakt: viz Případné dotazy a vzkazy

Vážení rodiče, vítám Vás na těchto stránkách, které, jak doufám, budou sloužit k lepší komunikaci mezi námi.

ŠKOLNÍ ROK 2019/20


OBNOVENÍ VÝUKY OD 11. KVĚTNA.


OBECNÉ INFO: najdete na stránkách iZUŠ


KONKRÉTNÍ INFORMACE k výuce VO a k přípravě na výuku: najdete rozepsané v jednotlivých pracovních skupinách


ÚČAST ŽÁKŮ VE VÝUCE: pokud se některý z žáků reálné výuky do konce roku nezúčastní  (kvůli koronaviru), tak mi dejte vědět. Na základě toho se dále domluvíme - MOŽNOST POKRAČOVÁNÍ V DISTANČNÍ VÝUCE.


FACEBOOKOVÁ SKUPINA založená k distanční výuce: tento profil zůstane aktivní k doplnění výuky a pro další případnou komunikaci či konzultaci


PŘIHLÁŠKY NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK: vyplněné, podepsané a odevzdané nejpozději do 5.června (vyplněné přihlášky přes iZuš bohužel nestačí).

Žáci, kteří ve studiu příští rok nebudou pokračovat, tak mne o této skutečnosti informují (písemnou formou) také nejpozději do 5.června.

Absolventi základního studia 1. stupně mohou pokračovat v základním studiu 2. stupně.


VOLNÁ MÍSTA V ROZŠÍŘENÉM STUDU NA ŠK.ROK 2020/21: Na příští školní rok se mi uvolní min. 3 místa v rozšířeném studiu. Rozšířené studium je vhodné pro žáky, kteří se chtějí v budoucnu hlásit na střední či vyšší um.školy. Případní zájemci o rozšířené vzdělávání mi dají vědět do konce tohoto týdne (což je do 15. května). 

Forma zkoušky k přijetí proběhne v některé vyučovací hodině do konce května buď jen na základě pohovoru nebo v případě většího zájmu ještě na základě studijní kresby dle reálného modelu.


ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA VO: tento školní rok, kvůli koronaviru, bohužel nebude realizována. Na půdě školy nesmí momentálně probíhat žádné výstavy, koncerty ani jiná vystoupení.


Zákl. INFORMACE:

 

1. Školní řád: všichni rodiče by měli být obeznámeni se školním řádem

http://www.zusbreclav.cz/data/uploads/obr/DOKUMENTY/skolnirad.pdf 

2. Omlouvání žáků: omluvenky prosím zasílat především přes izuš nebo dle nutných okolností- pokud možno včas a před začátkem výuky. Dále žáka je nutné omlouvat dle pravidel šk.řádu.

návštěvníků stránky
celkem65 727
tento týden159
dnes9