Svet-Stranek.cz
osobní stránka
VÝTVARKA

VÝVĚSKA VÝTVARKY:osobní stránka

VÝVĚSKA VÝTVARKY

Výtvarka: kresba, malba, grafika, modelování/keramika, kombinované techniky, fotografie, prostorová a akční tvorba, dějiny umění, návštěva muzeí a galerií, odborné výjezdy za kulturou

Pedagog: Mgr. Andrea Vašíčková
Kontakt: viz Případné dotazy a vzkazy

Vážení rodiče, vítám Vás na těchto stránkách, které, jak doufám, budou sloužit k lepší komunikaci mezi námi.

ŠKOLNÍ ROK 2018/19VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: 22.12.  2018 - 2.1. 2019


Vážení rodiče,

na "Výroční schůzi" SRPDŠ dne 18.10. byl shromážděním schválen příspěvek na činnost pro školní rok 2018/19 ve výši 100,-kč na žáka. Pokud navštěvuje školu několik sourozenců, platí příspěvek pouze jeden. Příspěvek se hradí v hotovosti proti potvrzení u třídních učitelů (tedy u mne) do 20.12. Výtěžek z těchto příspěvků je využíván k úhradě nákladů na akce, které škola nemůže hradit ze svého rozpočtu.

Děkujeme Vám za pochopeníINFORMACE


1. Již jedeme podle rozvrhu. Přeřazení žáků do jiných skupin již není možné.


2. Omlouvání žáků: prostím o včasné omlouvání nepřítomnosti žáka ve výuce. Pokud žák nebude řádně omluven, bude mít hodinu vedenou jako neomluvenou.


3. Žáci, kteří si ještě nerozebrali práce z minulého školního roku, tak učiní nejpozději do 1. října (před vyučováním, v době přestávky nebo po vyučování). Díla, které na výtvarce po 1. říjnu zůstanou, budou skartovány.


4. Informace k výuce pro jednotlivé skupiny (příprava na hodiny apod.): 

Informace k výuce pro jednotlivé pracovní skupiny budou pak vždy na liště (stačí pak jen rozkliknout svou skupin - př. pracovní skupina - Hastrman). Na stránky je proto nutné chodit pravidelně (u mladších žáků rodiče, starší žáci si už mohou pohlídat sami-ať se učí zodpovědnosti - u nich nepřipravenost omlouvat nebudu). 

Obecné informace pro všechny skupiny:

Tyto informace budou vždy na této stránce - Vývěska výtvarky.

Základní informace k projektům na příští školní rok, s rozvrhem a s materiálovou přípravou najdete na liště. 
návštěvníků stránky
celkem45 978
tento týden270
dnes4