Svet-Stranek.cz
osobní stránka
VÝTVARKA

VÝVĚSKA VÝTVARKY:osobní stránka

VÝVĚSKA VÝTVARKY

Výtvarka: kresba, malba, grafika, modelování/keramika, kombinované techniky, fotografie, prostorová a akční tvorba, dějiny umění, návštěva muzeí a galerií, odborné výjezdy za kulturou

Pedagog: Mgr. Andrea Vašíčková
Kontakt: viz Případné dotazy a vzkazy

Vážení rodiče, vítám Vás na těchto stránkách, které, jak doufám, budou sloužit k lepší komunikaci mezi námi.

ŠKOLNÍ ROK 2020/21


TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO VÝTVARNÉHO OBORU


Kdy: oficiálně 1. - 4. června -  čas dle rozvrhu (viz vlevo - Program na školní rok) a nebo i v jiném termínu po domluvě (kontakt - viz vlevo - Případné dotazy a vzkazy)


Obecná podoba zkoušky (uprav.dle věku dítěte): 

1. předložení portfolia - práce staré max. 1 rok, plošná tvorba v originále, prostorová a objektová ve fotodokumentaci, poč.grafika na usb 

2. kresba na zadané téma 

3. pohovor - zájem o obor

                                      



VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - od 1. do 5. dubna


JARNÍ PRÁZDNINY - od 22. do 26. ledna



2. POLOLETÍ

Do 29. ledna prosím o nahlášení žáků, kteří nebudou pokračovat ve studiu ve 2. pololetí. K tomu je nutné i písemné odhlášení, které se zasílá na sekretariát školy. 

Děkuji


ŠKOLNÉ NA 2. POLOLETÍ

Školné na druhé pololetí bude snížené a platit se bude až při návratu žáků k prezenčnímu studiu.


POLOLETNÍ PRÁZDNINY - pátek 29. ledna


Výpis z VYSVĚDČENÍ - předávat se bude ve škole, jak se navrátí prezenční výuka



Vážení rodiče,


DISTANČNÍ VÝUKA OD 4. LEDNA


Vážení rodiče,

bohužel opět přecházíme na distanční výuku. 

Od pondělí 4.1 bude v  jednotlivých skupinách uvedeno, jakým způsobem budeme pokračovat v distančním vzdělávání včetně případných on-line hodin.

Přeji šťastné vkročení do Nového roku 

a děkuji za pochopení

Andrea Vašíčková




VÁNOČNÍ PRÁZDNINY: od 21.12. 2020 do 3.1. 2021


OD 7. PROSINCE JE NA ŠKOLE OBNOVENA PREZENČNÍ VÝUKA



DISTANČNÍ VÝUKA - DO 4. PROSINCE


Vážení rodiče,


bohužel od 5. října přechází na distanční výuku. 

Tímto bych Vás chtěla informovat, jak to bude probíhat na výtvarném oboru.


Jako základní platforma pro distanční vzdělávání nám bude opět sloužit FB skupina,  kterou jsem založila na jaře. Hlavním komunikačním kanálem bude tedy Messenger - což znamená, že pokud někdo nechce být z jakéhokoliv důvodu na FB, tak si může založit pouze messenger. Nevýhodou bude, že se nedostane k věcem sdílených ve skupině, ale nebude to mít vliv na průběh distančního vzdělávání.


Přihlášení do FB skupiny: Najděte si profil Andrea Výtvarka. Po vašem přijetí vám pošlu žádost do uzavřené skupiny Andrea Vašíčková - Výtvarný obor. Přihlašujte se pod jménem, pod kterým vás rozeznám (jméno rodiče či žáka, popř. mi předem oznamte v chat komunikaci, pod kterou přezdívkou máte svůj profil založený) - tímto se chci vyhnout tomu, abych nepřijala někoho, kdo ve skupině nemá co dělat. 

U mladších žáků bohatě stačí, když budou přihlášeni přes profil rodičů. U starších žáků by bylo vhodné, aby měli alespoň založený svůj messenger, aby mohli komunikovat přímo.

Do skupiny (nebo založení messengru) se přidejte nejpozději do pondělí 5. října, ať od 6. října můžeme bez problémů fungovat.


Jakým způsobem bude distanční výuka probíhat?


1. Informace k domácí práci a způsobu komunikace: najdete rozepsané nejpozději do pondělí 5. října ve svých pracovních skupinách (vlevo na liště). Bude uveden způsob práce, téma, cíl, obsah a forma úkolu, čas na jeho splnění, způsob komunikace a konzultace atd. Na těchto stránkách na dále budou uváděny hlavní informace.
2. FB skupina: do skupiny budu dávat tématické příspěvky k probírané problematice - rozšiřující platforma, doplněk ke studiu. Navíc zde žáci mohou meziskupinově sdílet své práce.
3. Messenger: sloužit bude pro:
a) osobní komunikaci s pedagogem
b) pro skupinovou komunikaci - pro jednotlivé pracovní skupiny bude vytvořen společný chat, který bude momentálně nahrazovat společné setkávání ve škole

O PROTI JARU BUDE NUTNÁ AKTIVNÍ ÚČAST NA PRÁCI A PRAVIDELNÝCH KONZULTACÍCH SVÉ TVORBY u všech žáků Výtvarného oboru. V podobě bude samozřejmě rozdíl mezi malými dětmi a staršími žáky :).

V případě dotazů mi volejte :).




OBECNÉ INFORMACE:


1.Program na školní rok 2020/21 + seznam pomůcek: rozkliknete si v levé kolonce


2. Obecné informace pro všechny žáky: najdete vždy na této Vývěsce


3. Konkrétní informace k výuce: najdete vždy pod pracovní skupinou, do které je žák zařazen (lišta vlevo) 


4. ABSENCE: Pokud je dítě nemocné a nebo bude jiný důvod neúčasti na výuce, tak prosím o včasné omluvení - nejlépe přes izuš. Děkuji :).


5. Školní řád: k přečtení najdete (je dobré ho znát :)): 

https://www.zusbreclav.cz/data/uploads/obr/DOKUMENTY/skolnirad.pdf


návštěvníků stránky
celkem77 970
tento týden234
dnes10